Door: Persbericht Fotografie: ANP
Banen, clubs & amateurs
3

Plannen Golfbaan Terschelling gepresenteerd

Na Ameland en Texel kan over een aantal jaar waarschijnlijk ook gegolfd worden op Terschelling waar een bijzondere negen holes golfbaan wordt gerealiseerd.

De Stichting Natuur Golfbaan Terschelling (SNGT) en Staatsbosbeheer presenteren gezamenlijk een nieuw gebiedsplan voor een bosgebied nabij West-Terschelling; de ‘Hoge Duinen’.

Het plan is een plus voor de recreatie en natuur in het gebied. Naast wandelen, fietsen en paardrijden krijgt ook golf een plek. Het initiatief hiervoor komt van de SNGT, die in 2012 bij Staatsbosbeheer het verzoek indiende om mee te denken over golfen op het eiland.

‘Hoge Duinen’

Het bosgebied ten oosten van West-Terschelling verandert door het nieuwe plan in een gevarieerd landschap, waarin duinheide, bos en open valleien elkaar afwisselen. Er zijn veel hoogteverschillen aanwezig, waardoor het gebied de naam ‘Hoge Duinen’ heeft gekregen. In totaal gaat het om een gebied van 42 hectare dat in de toekomst een vloeiende overgang vormt tussen de aangrenzende duinen en het huidige bos.

Vier recreatievormen

In de nieuwe situatie krijgt de golfer als vierde gebruiker een plek, naast de wandelaar, de fietser en de ruiter. Het gebied blijft openbaar toegankelijk. Een deel van het huidige fietspad wordt verlegd en loopt in de toekomst langs het duingebied en een nieuw aan te leggen natte duinvallei. Een deel van de huidige wandelpaden wordt verlegd en krijgt een plek aan de randen van de valleien.

Golfen in de natuur

Aangezien Staatsbosbeheer een reguliere golfbaan onwenselijk vindt voor het gebied, is besloten de golfelementen beperkt te houden tot de afslagpunten en de holes. De rest van het gebied gaat bestaan uit plantengroei die thuishoort in het duingebied. Om deze ontwikkeling een kans te geven zal pas na 3 tot 6 jaar gegolfd kunnen worden in het gebied. Vanaf jaar 2 kan al wel gegolfd worden op een zogenaamde korte PAR 3 baan. Deze komt grotendeels te liggen op een oud sportveld. Bemesting en bewatering is niet toegestaan, behalve in beperkte en gecontroleerde mate rond de afslagpunten en holes. In totaal zijn dit 36 kleine plekken die samen 1,8 hectare van het gebied in beslag nemen. In de ‘Hoge Duinen’ kan de golfer straks een 9 holes bespelen.

Ecologische winst

Het behalen van ecologische winst ten opzichte van de huidige situatie is één van de voorwaarden die vooraf door Staatsbosbeheer zijn opgesteld. Door het omvormen van een deel van het soortenarme dennenbos naar zogenaamd grijs duingebied en loofbos wordt hieraan voldaan. In het grijs duin komen meer planten- en insectensoorten voor. Dit type vindt een plek aan de randen van de valleien die ontstaan. Ook de rest van het gebied zal bestaan uit een plantengroei met soorten die van nature op het eiland voorkomen.

Excursies en informatie

Om het plan verder toe te lichten organiseren de SNGT en Staatsbosbeheer op 1 november en 11 november excursies naar het gebied. De uitgebreide plannen en de plankaart zijn ook te vinden op www.hogeduinenterschelling.nl en www.natuurgolfbaanterschelling.nl.

Stichting Natuur Golfbaan Terschelling

De SNGT is onderdeel van de Golfclub Terschelling, die ruim 200 leden telt. Het doel van de Stichting is de realisatie van 9 goed bespeelbare holes in dit bijzondere gebied, zonder verlies van natuurwaarde. Voor het opstellen van het plan heeft de SNGT in 2016 van zowel de Gemeente Terschelling als de Provincie Fryslân een bedrag van 50.000 euro ontvangen voor verdere ontwikkeling van de plannen.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer werkt als gebiedsbeheerder mee aan initiatieven die komen vanuit de bevolking, zolang dit de aanwezige natuur versterkt. Andere voorwaarden die de organisatie aan het plan heeft gesteld zijn o.a. openbare toegankelijkheid, instandhouding van recreatieve functies, financieel gezonde exploitatie en voldoende draagvlak. Staatsbosbeheer zal in de toekomst een gebruikersvergoeding ontvangen van de SNGT. Deze vergoeding zal net als de Stichting niet tot doel hebben winst te maken. Op die manier blijven de exploitatiedruk en het behoud van natuurwaarde in balans. 

(persbericht)

 

Gerelateerd nieuws